FURS: kako uveljaviti oprostitve plačila prispevkov in kaj poročati

FURS je objavil preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov. Oglejte si, kako uveljaviti oprostitve plačila prispevkov, kako to poročati, kakšna dokazila potrebujete in ali ste sploh upravičenec.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje(ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1004. Če je izplačano nadomestilo višje od povprečne plače, morajoza razliko (znesek nad povprečno plačo) oddati REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1001, pri čemer prispevke za socialno varnost od te razlike obračunajo in plačajo.

Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec vpišev polje M01, nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile pa v polje M02.

Vrsta ukrepa Upravičeni delodajalec Niso upravičeni Opis ukrepa Izvedba in poročanje o uveljavljanju ukrepih
Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi
odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov
Delodajalci, z upadom prihodkov v prvem polletju 2020 za več kot 20
% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.
Če niso poslovali v celotnem letu 2019, z upadom prihodkov:
-vsaj 25 % zmanjšanje v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali
-vsaj 50 % upadom v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020.
- Neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.
- Delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.
Oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja 2020; Mesečno se oprostitev prizna največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v RS, preračunane na mesec (1.753,84 eur). Delodajalec o izplačanih nadomestilih, za katere je
 oproščen plačila vseh prispevkov, predloži ločen obračun, v katerem prispevke (delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (delodajalec mora obračunati in plačati akontacijo dohodnine. Če je z nadomestilom plače izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, za slednja ne velja oprostitev plačila prispevkov; te prispevke delodajalec poroča v stolpcu »Za plačilo«.

Za izplačila plače in nadomestila plače, za katere se ne prizna oprostitev, se predloži ločene obračune, na uveljavljen način (šifre vrste dohodka REK-1 1001, 1091; PNiPD 5550).
Uvedene so nove šifre vrste dohodka:
REK-1: 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije
PniPD: 5552  Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka
Delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo Zasebni delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD. Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačane plače za delo v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020. Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, predloži ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ (delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (ostale prispevke ter akontacijo dohodnine obračuna in plača). Če je hkrati z izplačilom plače izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja nad
določeno višino, mora delodajalec od slednjih izplačil prispevke plačati, na obračunu jih poroča v stolpcu »Za plačilo«.
REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije
PniPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka
Mesečni krizni dodatek Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3 x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 euro. Znesek se upošteva sorazmerno obdobju, v katerem delavec dela v času epidemije (torej za marec tudi sorazmerno obdobju, za katerega velja ukrep). Ukrep se ne uporablja za neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD. Mesečni krizni dodatek za delo v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Delodajalec o izplačilu poroča na REK-1 obrazcu, šifra vrste dohodka 1190. Na iREK se vnese znesek izplačanega kriznega dodatka v polje A052.

 

Predlagamo vam, da o tem čimprej seznanite svojega računovodjo.

Postopek prijave za nadomestilo zaradi začasnega čakanja na delo smo predstavili v tej objavi: https://www.inkubator-kocevje.si/kocevsko-ukrepa/344-postopek-prijave-za-nadomestilo-zaradi-cakanja-na-delo

 

Vir: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/Preglednica-ukrepov-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene.pdf

  • Posodobljeno .

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi