Za obstoječ kredit lahko naredite odlog plačila glavnice do 12 mesecev

Vsi, ki imate kredit, pa ga zaradi nastale krize ne morete plačati (ste ostali brez dohodkov), pokličite vašega svetovalca/skrbnika na banki in prosite za odlog. V nadaljevanju so povezave do spletnih strani bank z objavljenimi vlogami.

Če kontakta svetovalca/skrbnika nimate, pokličite na številke, ki so jih banke objavile na svojih spletnih straneh. Večina bank je na svoji spletni strani objavila že vlogo za odlog plačila kredita do 12 mesecev za fizične in pravne osebe. 

Spodaj smo vam zbrali povezave do večjih bank, ki so že objavile povezavo do spletnih vlog. 

Za pravne osebe:

Za fizične osebe:

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) je stopil v veljavo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije 28. 3. 2020. Vsem, ki so se soočili z oteženim poslovanjem zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in ustrezajo pogojem omogoča, da se lahko z bankami dogovorijo za odlog kreditnih obveznosti do 12 mesecev.

Oddana vloga se bo po zakonu lahko nanašala samo na obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije, tj. od 12. 03. 2020.

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?
 
Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:
  • Kreditojemalec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • kreditojemalec najpozneje v 6 mesecih po datumu preklica epidemije naslovi popolno vlogo za odlog plačila na banko, kjer ima sklenjeno kreditno pogodbo;
  • oddana vloga za odlog plačila se nanaša na obveznosti iz kreditne pogodbe, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije COVID-19 (12. 3. 2020);
  • kreditojemalec v vlogi opiše in utemelji razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko zaradi že obstoječih okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19.
  • Posodobljeno .

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi