Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniškem inkubatorju Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje objavlja

JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniškem inkubatorju Kočevje za fazo predinkubacije, inkubacije ali poinkubacije.
Vloga   Pravilnik

1. Predmet poziva

Podjetniški inkubator Kočevje poziva k oddaji vloge za vključitev pravnih in fizičnih oseb z inovativno poslovno idejo v članstvo v Podjetniški inkubator Kočevje (v nadaljevanju »inkubator«). Faze članstva glede na status in fazo so predinkubacija, inkubacija in poinkubacija. Podrobnosti so opredeljene v Pravilniku o postopku za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Kočevje (v nadaljevanju »Pravilnik«), objavljenem na tej povezavi.

Članstvo v inkubatorju je podlaga za oddajo vloge za najem poslovnih prostorov v novi stavbi inkubatorja v industrijski coni LIK II in uporabo infrastrukture inkubatorja.

2. Sprejem v predinkubacijo

Skladno z 8. členom Pravilnika morajo kandidati za predinkubacijo oddati izpolnjeno »Vlogo za sprejem v Podjetniški inkubator Kočevje«, ki je objavljena na spletni strani podjetniškega inkubatorja (www.inkubator-kocevje.si), na elektronski naslov, predpisan v vlogi.

Poslovna ideja o razvoju inovativnega izdelka/storitve mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • inovacija bo uporabna,
  • inovacija ima potencial za ustvarjanje dodane vrednosti,
  • inovacijo bo možno realizirati,
  • ekipa je primerna za uresničitev poslovne ideje,
  • ekipa inkubatorja presodi, da je dovolj kompetentna, da pomaga pri razvoju ideje.

Kandidate, ki po opravljeni presoji izpolnjujejo pogoje, se sprejme v predinkubiranje in se z njimi najkasneje v roku 30 dni sklene pogodbo o predinkubiranju. Kandidat pridobi status predinkubiranca za obdobje do enega (1) leta z možnostjo podaljšanja ter možnost najema delovnega mesta v coworking prostoru oziroma najema poslovnih prostorov v stavbi podjetniškega inkubatorja po subvencionirani najemnini.

Pogodba o članstvu v fazi predinkubacije se sklene za obdobje enega (1) leta in se lahko podaljša za največ eno (1) dodatno leto. Če želi posameznik, ekipa, organizacija ali podjetje ohraniti status člana, mora v tem roku prikazati napredek pri udejanjanju poslovne ideje.

3. Sprejem v inkubacijo

Skladno s Pravilnikom morajo kandidati za inkubacijo oddati izpolnjeno »Vlogo za sprejem v Podjetniški inkubator Kočevje«, ki je objavljena na spletni strani podjetniškega inkubatorja (www.inkubator-kocevje.si), na elektronski naslov, predpisan v vlogi.

V podjetniški inkubator bodo skladno s prostorskimi in drugimi pogoji vključeni podjetniki, ki so pridobili pozitivno mnenje pri vključitvenem pogoju in pri vsaj štiri (4) izmed naslednjih pogojev:

1. Izdelek je inovativen (ne gre za posnemanje splošno znanega izdelka)
2. Gre za razvoj novega izdelka (ali storitve).
3. Razvijanje in uporaba sodobnih tehnoloških proizvodov ali storitev.
4. Mikro, malo ali srednje podjetje.
5. Mlado podjetje.
6. Visok potencial rasti.
7. Delovanje na področju krožnega gospodarstva ali Družbe 5.0.
8. Ima jasno definirano ponudbo vrednosti in ciljni trg.

Podjetnik mora kot potreben vključitveni pogoj izpolnjevati/pridobiti sledeče pozitivno mnenje:

  • Kompatibilnost podjetnika in inkubatorja (ali lahko inkubator ponudi to, kar podjetnik potrebuje, podjetnik pa želi in aktivno sodeluje v programih inkubatorja)

Pogodba o članstvu v fazi inkubacije s startup podjetjem se sklene za 3 leta, z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti.

4. Izguba statusa člana

Član po 13. členu Pravilnika izgubi status člana inkubatorja v naslednjih primerih:

  • prenehanje poslovanja člana,
  • nespoštovanje aktov podjetniškega inkubatorja,
  • neplačevanje obveznosti do podjetniškega inkubatorja, ki izhajajo iz pogodbe na osnovi tega Pravilnika ali drugih pravnih poslov, ki jih član sklene s podjetniškim inkubatorjem, neizpolnjevanje ali kršitve drugih pogodbenih obveznosti,
  • v primeru bistvene spremembe v dejavnosti člana, ki kažejo na večja odstopanja od poslovne dejavnosti, na osnovi katere je bil kandidat vključen v program predinkubiranja ali inkubiranja.

5. Način prijave, odpiranje vlog in dodatne informacije

Javni poziv je odprtega tipa in velja od datuma objave do preklica. Prijavo se odda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.inkubator-kocevje.si.

Obravnave vlog bodo potekale sprotno glede na čas dospetja. Predvidoma bodo obravnavane tedensko na kolegiju podjetniških svetovalcev. Obravnave niso javne. Prijavitelj bo o odobritvi ali zavrnitvi ali dopolnitvi vloge oz. naslednjih potrebnih korakih v postopku obveščen v rokih kot jih določa Pravilnik.

Kontaktna oseba za informacije o javnem pozivu in sprejemu v inkubator je:

Andrej Mladenovič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 352 935

Kočevje, 31. 12. 2020

Podjetniški inkubator Kočevje
Trata XIV 6a
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi