KUBO robotika dokazano deluje

Kočevskim osnovnošolcem dobro poznana KUBO robotika pozitivno vpliva na razvoj učenja osnovnega računalniškega razmišljanja. To, kar smo do sedaj le sklepali, je uspelo dokazati Sari Nikl, študentki Pedagoške fakultete v Mariboru, v magistrskem delu z naslovom "Razvijanje računalniškega razmišljanja pri pouku Spoznavanja okolja".  
 

KUBO ne jezi se news

 

S pomočjo različnih raziskovalnih metod ter izvedenimi predtesti in potesti, je Sara dokazala, da so učenci skozi aktivnosti razvijali in negovali osnove računalništva, napredovali so v razumevanju osnovnih programerskih konceptov. KUBO robotika je dobila strokovno potrditev kot primeren in zanimiv način vpeljave zgodnjega poučevanja programiranja.  

Njene učne priprave so vsebovale medpredmetne povezave na treh ravneh (tematski sklopi, globalni in izobraževalni cilji). Le-te je z inovativno vsebino povezala med seboj v KUBO zgodbe. Pri tem je opazila, da so medpredmetne povezave posredno pripomogle k kvalitetnejšim aktivnostim. Učenci pa so bili zaradi elementa igrifikacije uspešnejši pri utrjevanju snovi. Ob tem so na nezaveden način pridobivali osnovna programerska znanja. 

»Skozi različne pristope (poigravanje, ustvarjanje, odpravljanje napak, vztrajanje, sodelovanje) so razvijali miselne procese, ki so potrebni za računalniško razmišljanje. Učenci so prepoznavali vzorce, znali razgraditi problem, tvorili in uporabljali algoritme, usvojili abstrakcijo, evalvacijo in logično razmišljanje,« nam je zaupala Sara Nikl.

Med učnimi urami so bili učenci aktivni, učitelji pa so bili v vlogi usmerjevalcev. Na ta način so razvijali načela konstruktivističnega poučevanja. Sara je pri izvajanju učnih ur s KUBO robotiko ugotovila, da je sodelovanje nemalokrat povzročalo več težav kot sama naloga. »Učenci so navajani predaje snovi in samostojnega dela. Niso pa vešči dela v paru ali v skupini. Posledica tega je, da sami premalo raziskujejo.« Opazila je tudi, da so učenci s pomočjo izkustvenega pristopa hitreje osvojili nova znanja, saj so se učili iz lastnih napak. Zato vidi dodano vrednost predstavljenega načina poučevanja tudi v osvajanju procesa reševanja konfliktov ter izmenjave mnenj. 

Njeno trditev potrjuje tudi nedavna raziskava, objavljena na portalu www.entrepreneur.com, ki je pokazala, da učenci, ki pridobivajo svoja znanja skozi proces igrifikacije, izboljšajo svoje rezultate v primerjavi s tistimi, ki se učijo na klasičen način "ex cathedra". .

Kot bodoča učiteljica si želi spodbujati uporabo sodobnih pristopov poučevanja s pomočjo učnih pripomočkov, ki nudijo učencem dodano vrednost. Meni, da lahko učitelji naredijo za svoje učence veliko več kot da le poučujejo vsebino. »S pomočjo inovativnih pristopov se da razvijati tako računalniško razmišljanje kot tudi učiti snov, predpisano v učnem načrtu,« je zaključila Sara. 

Veseli nas, da je Sarino raziskovalno delo dokazalo, kar smo predvidevali tudi na Podjetniškem inkubatorju Kočevje. S pomočjo KUBO robotike lahko na zanimiv način učimo zgodnjega programiranja in pozitivno vplivamo na razvoj računalniškega razmišljanja pri mlajših učencih. KUBO robotika hkrati spodbuja razmišljanje in je dober motivator za učenje skozi igro, pri čemer učenci krepijo nekatere pomembne vrline kot so sodelovanje, strpnost, reševanje problemov in kreativnost. Sara bo gostja kočevskega inkubatorja na eni od naslednjih delavnic KUBO robotike za učitelje.

Podjetniški inkubator Kočevje
Novomeška cesta 16
1330 Kočevje, Slovenija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Najdete nas tudi