Program SIO 2018-19 za pomoč pri realizaciji poslovnih idej in rasti podjetij

Podjetniški inkubator Kočevje izvaja podporne storitve subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«.Cilj operacije je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati se želi njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo. Aktivnosti projekta v letu 2018 in 2019 so usmerjene tako potencialnim podjetnikom kakor tudi obstoječim podjetjem s potencialom rasti.

>> Poziv za vključevanje v program SIO-Podjetniski-inkubator-Kocevje-2018-2019

Za posameznike/ekipe, ki razmišljajo o podjetniški ideji, in podjetja z novo idejo naredimo vrednotenje ideje, pomagamo postaviti poslovni model in ekipo vključimo v primerne nadaljnje aktivnosti, kot so mentorski program, delavnice in/ali individualna svetovanja. V teh programih se pospešeno delala na oblikovanju poslovnega modela, testiranju trga in pomoč pri nastopu na trgu.

Pomemben del projekta je namenjen obstoječim podjetjem, ki imajo ideje za nove produkte, potrebujejo pa določena specialna znanja oz. pomoč pri postavljanju ideje na trg. Pomaga preko mentorskega programa ali individualnih ekpertnih svetovanj. Skozi celo leto se bodo v inkubatorju in na ostalih mestih, kjer lahko dosežemo ciljne skupine, vrstili brezplačni podjetniški dogodki, ki bodo postregli s primeri dobrih praks, prenosom znanj in mreženjem.

SIO 2016 2017 glava trans financerji

Aktivnosti Podjetniškega inkubatorja Kočevje v okviru operacije SIO-Podjetniski-inkubator-Kocevje-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Natisni