Projekt SIO 2016/2017 za pomoč razvoja in realizaciji poslovnih idej ter rasti obstoječih podjetij

Podjetniški inkubator Kočevje je bil uspešen v prijavi na javni razpis SIO 2016-2017. Cilj operacije je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati se želi njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.
SIO 2016 2017 glava trans financerji
Aktivnosti projekta v letu 2016 in 2017 so usmerjene tako k mladim in potencialnim podjetnikom, kakor tudi obstoječim podjetjem s potencialom rasti.

Za posameznike/ekipe, ki razmišljajo o podjetniški ideji, in podjetja z novo idejo naredimo vrednotenje ideje, postavimo osnovni poslovni model in ekipo vključimo v primerne nadaljnje aktivnosti, kot so mentorski program, podjetniška šola in/ali individualna svetovanja. V teh programih se pospešeno delala na oblikovanju poslovnega modela, testiranju trga in pomoč pri nastopu na trgu.

Pomemben del projekta je namenjen obstoječim podjetjem, ki imajo ideje za nove produkte, potrebujejo pa določena specialna znanja oz. pomoč pri postavljanju ideje na trg. Tudi za takšna podjetja se naredi vrednotenje ideje in se jim pomaga preko mentorskega programa ali individualnih svetovanj. Skozi celo leto se bodo v inkubatorju in na ostalih mestih, kjer lahko dosežemo ciljne skupine, vrstili brezplačni podjetniški dogodki, ki bodo postregli s primeri dobrih praks, prenosom znanj in mreženjem.

POVZETEK AKTIVNOSTI:
1. ZA POTENCIALNE PODJETNIKE, STARTUPE, OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:

  • Promocijsko-motivacijski dogodki
  • Nabor in presoja inovativnih idej
  • Podjetniška šola
  • Individualna svetovanja, informiranja in usmerjanja
  • Mentorski program


2. ZA OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:

  • Nabor potencialnih, inovativnih podjetij s potencialom rasti in vrednotenje idej
  • Mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo
  • Povezovalni dogodek s prenosom znanj in z mreženjem

SIO 2016 2017 glava trans financerji
Operacija SIO-Podjentiski-inkubator-Kocevje-2016-17 je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

www.eu-skladi.si

Operacija se izvaja v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Natisni