Dobro jutro, socialno podjetništvo! 2016

Kočevje, četrtek 2. junij 2016 – Zgodilo se je srečanje »Dobro jutro, socialno podjetništvo!«, katerega namen je bil izpostaviti primer dobre prakse socialnega podjetništva na Kočevskem in pomena tovrstnih podjemov v širšem slovenskem prostoru.

Po uvodni kavi v prijetnem naravnem okolju v Drevesnici na Marofu je predsednik zadruge Brane Merhar predstavil delovanje zadruge in načrt razvoja Drevesnice.

Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., so.p. je pod okriljem Podjetniškega inkubatorja Kočevje v zelo kratkem času uspela ustvariti konkretne rezultate in pričela pisati zanimivo zgodbo. Kot primer dobre prakse so predstavili, kako v praksi nagovarja lokalne razvojne potenciale socialnega podjetništva ter svojo poslovno obliko, ki postaja vse bolj konkurenčna.

Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, je predstavil vladni strateški projekt spodbujanja socialnega podjetništva in zadružništva ter pomen razvoja socialnega podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju. Dodal je, da je pripravljena sistemska ureditev in integracija socialne ekonomije na vseh ključnih nivojih za pospeševanje podjetništva ter da je v pripravi Strategija razvoja socialne ekonomske demokracije od 2017 do leta 2027. Mag. Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo, je predstavila finančne oblike podpore, ki jih pripravlja MGRT za leto 2016 in 2017. Poudarila je, da v kratkem prihajajo subvencije za start up fazo oziroma ter povratne oblike pomoči podjetjem, ki so že v teku in so namenjene za fazo razvoja socialnih podjetij. Prav tako je predstavila ukrepe za vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo ter mentorske sheme z navezavo na ukrepe lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Napovedala je prihajajoče razpise, ki so sedaj tik pred vrati in jih vsi socialni podjetniki že težko pričakujejo.

Nace Kovač direktor društva Šent se je dotaknil teme pripravljenost na delo ranljivih ciljnih skupin in predstavil problematiko zaposlitve teh oseb. Predstavil je vse načine, kako vključiti ranljive skupine v procese dela na konkretnem primeru društva Šent. Dodal pa je še, da je potrebno v Sloveniji še marsikaj storiti na področju trajnega zaposlovanja teh skupin, ne samo na področju socialnega podjetništva, ampak gospodarstva v Sloveniji na splošno.

Direktorica občinske uprave Kočevje, Lili Štefanič, je nadaljevala s tematiko socialnega podjetništva in predstavila ukrepe, ki jih je občina Kočevje sprejela za spodbujanje socialnega podjetništva na Kočevskem. Prav tako je predstavila vizijo občine na področju spodbujanja socialne vključenosti na območju Kočevske.

Tematiko je s svojimi energičnim nastop lepo zaokrožil Marko Orel, ki je predstavil pomen neformalnih socialnih mrež. Ena uspešnejših mrež je že vzpostavljena v ljubljanskem Poligonu in trenutno deluje s polno paro. Svojo predstavitev je sklenil, da ima Kočevje ogromno priložnost na razvoju neformalnih in formalnih socialnih mrež ter soustvarjanja za skupno dobro. Dogodek se je zaključil s kulinaričnimi dobrotami in odkrivanjem Zakladov Kočevske.

Organizator: Podjetniški inkubator Kočevje

Natisni