Občina Kočevje v 2018 razpisala 130.000 EUR za malo gospodarstvo

Občina Kočevje je razpisala nepovratna sredstva za malo gospodarstvo za leto 2018. Rok za oddajo vlog je do 31. 3. 2018.

Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

Razpisana so sredstva v skupni višini 130.000,00 EUR za naslednje ukrepe:

Ukrep 1.1. - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - dotacije: 75.000,00 EUR
Ukrep 1.2. - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - subvencije obrestni mer: 2.000,00 EUR
Ukrep 2 - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja: 25.000,00 EUR
Ukrep 3 - Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva: 15.000,00 EUR
Ukrep 4 - Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva: 5.000,00 EUR
Ukrep 5 - Spodbujanje projektov inovacij: 3.000,00 EUR
Ukrep 6 - Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti v ožjem mestnem jedru Kočevja: 5.000,00 EUR

Upravičenci:
  - samostonji podjetniki posamezniki, mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1
  - nepridobitne pravne osebe, registrirane po Zakonu o socialnem podjetništvu
  - zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah.

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije se lahko obrnete na svetovalce Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Zaželena je predhodna najava in dogovor o terminu za svetovanje.

 

Natisni