Podjetniški zajtrk: Vitka proizvodnja in digitalizacija podjetja

četrtek, 14. december 2017 ob 9h (do 11h)
Podjetniški inkubator Kočevje (Trata XIV 6a, Kočevje)

Gost: prof. dr. Niko Herakovič

Zadnji letošnji podjetniški zajtrk bomo gostili strokovnjaka za vitko proizvodnjo in digitalizacijo. Prof. Herakovič je s svojo ekipo pomembno prispeval tudi k zasnovi nove tovarne robotov YASKAWA v Kočevju. Kaj sploh je vitka proizvodnja? Katera načela zaleduje? Kako se lotiti implementacije? Primeri dobrih praks...

PRIJAVA

"Lean production" ali "lean manufacturing", je splošni izraz v angleškem jeziku, ki pomeni proizvodno prakso, s stalno težnjo po odpravljanju vseh potrat ali izgub v proizvodnem procesu. V Sloveniji to poimenujemo vitka proizvodnja.

Vitka proizvodnja ni metoda, temveč strateška usmeritev ali proces nenehnega izboljševanja. Cilj je odstraniti vse elemente ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Iz vidika končnega kupca, ki kupi proizvod ali storitev, so v dodani vrednosti zajeti le elementi (materiali, aktivnosti ...), ki jih je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »LEAN« ustvariti več vrednosti z manj dela.

Ključna načela proizvodnega minimalizma so:

  • trajnost, kar pomeni enostavni stroji za zagon in vzdrževanje premoženja skupaj s pametno danimi navodili;
  • fleksibilno ravnanje z delovnimi postajami in celicami;
  • tekoč pretok materiala in informacij;
  • organizirana struktura delovnih postaj;
  • kakovost, v zvezi s proizvodi, sredstvi in informacijami;
  • preproste zasnove delovnih postaj;
  • vidnost in vizualizacija gradiva in informacij.

struktura vitke proizvodnje

Vir: Wikipedia

SIO 2016 2017 glava trans financerji

Natisni